MFRT Board 2017-181. Ajay Kaley – Nashik

2. Apurva Gandhi – Ahmedabad

3. Arun Agarwal – Raipur

4. Bhadresh Hemani – Rourkela

5. Bhavesh Shah – Kolkata

6. Bhavik Udeshi – Kolkata

7. Deepak R khemani – Mumbai

8. Harish Nagpal – Ludhiana

9. Kanak Kr Jain – Kolkata

10. Lalit Gurnani – Indore

11. Nikhil Ashok Naik – Mumbai

12. Neelesh Shah – Banglore

13. Paresh A Shah – Mumbai

14. Partha Sinha – Dhanbad

15. Praveen Chhajed – Pune

16. Parveen Chhajed – Siliguri

17. Rajesh Sarawgi – Guwahati

18. Rajiv Shah – Varanasi

19. Raman Agarwal – Lucknow

20. Ramesh K Bhat – Chennai

21. Sunil Bagat – Pondichery

22. Shashi Bhushan Singh – Patna

23. Shifali Satsangee – Agra

24. Sudhansu Sekhar Mohapatra – Bhubaneswar

25. Surendra Kumar Bagaria – Kolkata

26. Suresh Mohta – Kolkata

27. Sam Koshy – Trivendrum

28. S. Ramprabhu – Coimbatore

29. Uday Dhawan - Jamshedpur

  Annual Meet

 • Schedule at a Glance
 • Speaker's Profile
 • Registration
 • Eligibility
 • Venue
 • Host City

  About

 • Overview
 • MFRT code
 • From President's Desk
 • For Secretary's Desk
 • Committee Members
 • MFRT Board

  Ask Circle

 • About AskCircle
 • AskCircle Committee

  Copyright Info

design by vision technology service